Afspraak maken

Afspraak maken
Het afspraakspreekuur wordt gehouden op maandag t/m vrijdag. Hiervoor moet u altijd vooraf een afspraak maken. Deze aub telefonisch met de assistente maken tussen 8:30 en 11:00.
Ook kunt u de assistente vragen om een terugbel afspraak met de huisarts. Daarbij wel uw vraag vermelden.

Er is ook de mogelijkheid van een e-mail consult, dit via de link recht. Met de komst van de nieuwe praktijksite is deze werkwijze grondig aangepakt en zou inloggen en bewerken veel beter moeten verlopen dan bij de oude site.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd dient te worden. Wellicht is eea telefonisch af te handelen, of is verder onderzoek alleen goed op de praktijk mogelijk.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.