POH GGZ

Sind 1 januari 2014 is verwijzing naar een psycholoog binnen de basiszorg verranderd.

Om door te kunnen verwijzen en om voor vergoeding in aanmerking te komen zijn er strikte regels opgesteld waaraan bij lange na niet iedereen voldoet.

Omdat dit tot grote problemen leidt voor mensen met psychische problemen, is er binnen de huisartsenpraktijken de mogelijkheid gecreeerd om een POH GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) te consulteren.

Ook in onze praktijk hebben wij per 1 juli 2014 deze mogelijkheid.

Mw.  Manon Schouten, psycholoog, is op dinsdag in mijn praktijk werkzaam.

 

Voorbeelden van klachten en problemen waarbij de POH-GGZ hulp biedt zijn b.v.:

- Depressieve klachten

- Stress, burn out

- Angstklachten

- Geheugenproblemen

- Overbelasting door mantelzorg

- Gedragsprobelemen bij kinderen

- Relatieproblemen

- Lichamelijk klachten met psychische oorzaken

- Problemen bij verliesverwerking

- Eenzaamheid

- Gezinsproblemen

- Eetproblemen

- Huiselijk Geweld.

 

De huisarts verwijst u door naar de POH-GGZ binnen onze praktijk.