Inschrijven nieuwe patienten

Het is mogelijk om zich bij ons als nieuwe patienten inschrijven.

Dit doet u door een inschrijfformulier bij ons in te leveren. Dit formulier kunt u bij de assistente krijgen. Zodra u dit ingevuld bij ons terug inlevert wordt u ingeschreven. Ook kunt u zich inschrijven via het formulier via de website en dit aan ons mailen.

Wij vragen u om de verrandering van huisarts bij uw vorige huisarts te melden en deze te verzoeken om uw dossier aan ons toe te zenden of aan u mee te geven.

Aangezien er nog wel eens onduidelijkheid is over hoe te handelen bij het verranderen van huisarts is er een brochure opgesteld door de patiëntenkoepel NPCF en huisartsenvereniging LHV. Deze kunt u hier downloaden.