Waarneemregeling huisartsen Zwijndrecht-West

Onderstaande huisartsen zitten in de waarneemgroep Zwijndrecht-West.
Hier kunt u terrecht bij mijn afwezigheid in verband met vakantie, nascholing of na een nachtdienst van mij.
Raadpleegt u zoveel mogelijk een en dezelfde huisarts(praktijk) over dezelfde klacht.
Maandelijks kunt u in "De Kombinatie" lezen welke huisartsen afwezig zijn.

WAARNEEMGROEP ZWIJNDRECHT-West:

  • C.P.M. Broekman, Plantageweg 3 B,            Tel: 6126638          Spoed: 6197935
  • H. Chtatou, Mozartlaan 68-D,                         Tel: 6104075          Spoed 3033098
  • B. Sönmezer, Plantageweg 3-B,                     Tel: 6209206          Spoed: 6209205
  • S. Imik, de Lus 12,                                           Tel: 6202777          Spoed: 6202771
  • B.M.T. Romeyn, Kort Ambachtlaan 149,      Tel: 6192061          Spoed: 6123933

Voor alle duidelijkheid: de hierboven geschetste regeling geldt alleen overdag (dus van 8.00 uur tot 17.00 uur) bij vakantie of nascholing van de eigen huisarts. In de avond, nacht en weekenden blijft de inmiddels vertrouwde waarnemingsregeling via de Huisartsenpost Drechtsteden (tel 6542600) van kracht.