Tarieven

Basistarieven: Bijgewerkt per 1 januari 2006, sindsdien onverranderd.

Huisarstsenzorg is gratis bij de basisverzekering en drukt niet op uw no-claim.

Onderstaande tarieven geldig op alle werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur, voor passanten welke géén actuele verzekerings papieren kunnen tonen & voor niet verzekerden.

Consulten van verzekerde patienten worden, na verzekeringscontrole, rechtstreeks met de verzekeraar afgerekend. U dient te beschikken over actuele verzekeringsgegevens.

 Tarieven:                        BTW 0 %

 Consult

24,80

 Consult, langer dan 20 minuten

49,60

 Visite

37,20

 Visite langer dan 20 minuten

62,00

 Telefonisch consult

12,40

 (Herhalings) recept

12,40

 Vaccinatie

12,40

 Rijbewijskeuring korter dan 15 min

37,50

 Rijbewijskeuring langer dan 15 min

75,00

 Binnenvaartkeuring

75,00

 Zeevaartkeuring, volledig

115,00

 Zeevaartkeuring, beperkt, gezel

75,00

Voor consulten en visites in de avond- nacht en weekenddienst, ontvangt u een rekening van de centrale huisartsenpost.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging, januari 2006.