Scheepvaartkeuringen

De praktijk is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen Inspectie van Verkeer en Waterstaat) aangewezen voor het verrichten van scheepvaartkeuringen.

Scheepvaart keuringen (zee- en binnenvaart) worden, behoudens afwezigheid van de arts, meestal binnen 1 dag, maar maximaal binnen 1 week gehonoreerd.

Voor een afspraak belt u met de assistente, of per e-mail.

Indien u een bril of lenzen draagt dient u deze bij de keuring bij te hebben. Tevens dient u dan een reserve bril te kunnen tonen. Ook dient u zich te kunnen legitimeren.

Meer informatie kunt u ook vinden bij de Inspectie van verkeer en Scheepvaart.
Binnenvaart & Zeevaart.

Voor aanvang van de keuring dient u een vragenlijst ingevuld te hebben.

Deze kunt u downloaden en thuis invullen, of zult bij uw komst van de assistente ontvangen en op de praktijk kinvllen voor aanvang van de keuring.  Vragenlijst


Binnenvaart:

Indien u reeds eerder gekeurd bent dient u de verklaring daarvan mee te nemen.

De keuring kost € 75,00. BTW: 0 %.

Zeevaart:

Voor de zeevaart is er geen routine Long Foto meer nodig, dit is per 1-10-2015 afgeschaft 

Tevens dient u in het bezit te zijn van een bloedgroep bepaling. Officieel document of afgetekend in het dienstboekje, hiervan is de datum niet van belang, deze blijft namelijk levenslang gelijk en geldig.

Indien beide nog niet geregeld zijn bij uw bezoek, ontvangt u formulieren om deze alsnog te laten verrichten (kan beide meestal dezelfde dag in het Jacobus ziekenhuis Zwijndrecht), en kunnen de keuringsformulieren later alsnog ingevuld en getekend worden.

Onderzoeken van ogen en oren geschieden per 1 januari 2005 samen met de algemeen lichamelijke keuring. U hoeft dus niet meer afzonderlijk langs een KNO en Oogarts. Dit is vervallen en spaart dus tijd. De kosten voor deze keuring bedragen € 115,00.  BTW: 0 %.

Zeevaartkeuring beperkt: gezel zonder wachtfunctie kost € 75,00. BTW: 0 %.

Een zeevaartkeuring is vervolgens 2 jaar geldig.